Konkurs - Wędką czystym wodom cześć

70 lat PZW i OM PZW; 30 – lecie odrodzonych samorządów
Koło Nr 109 PZW „METALURG” Kutno ogłasza konkurs plastyczny i literacki „Wędką czystym wodom cześć" pod Patronatem Prezesa Koła PZW „METALURG” Kutno Zbigniewa Gralewskiego.
Celem konkursu jest pokazanie konieczności dbania o bezpieczeństwo nad wodą i ochronę środowiska naturalnego za pomocą znaku plastycznego i słowa literackiego. Promocja regionu i gmin z terenu naszego działania. Jest to zadanie włączone do obchodów „Tygodnia Czystości Wód”.
Tematyka prac:
Bezpieczne wędkowanie sposobem na spędzanie wolnego czasu
Problematyka ekologii oraz czystości akwenów wodnych i ich otoczenia
.
Do konkursów zapraszamy :
plastycznego – uczniów klas I – III i uczniów klas IV - VI szkół podstawowych członków Koła, dzieci i wnuki członków Koła oraz objętych opieką PCPR w Kutnie, POW i SOSW z terenu powiatu kutnowskiego.
literackiego – uczniów klas VI – VIII szkół podstawowych członków Koła, dzieci i wnuki członków Koła oraz objętych opieką PCPR w Kutnie, POW i SOSW z terenu powiatu kutnowskiego.
Do konkursu będą zaproszone również dzieci ze szkół podstawowych z Kutna oraz z gmin: Nowe Ostrowy, Kutno i Strzelce.
Prace plastyczne mogą być wykonane wyłącznie techniką płaską (malarstwo, plakat, grafika, rysunek bez oprawy). Format prac A4. Wiersz składający się z 10-20 wersów. Najlepsze prace zostaną wyróżnione nagrodami honorowymi, rzeczowymi i dyplomami.
Do każdej z prac należy załączyć „Formularz zgłoszeniowy do konkursu plastycznego i literackiego Koła nr 109 PZW „METALURG” Kutno Okręgu Mazowieckiego PZW w Warszawie” do odbioru u Skarbnik Koła. Prace należy przekazać organizatorom w terminie do 06 kwietnia 2020 r. na adres „ Sklep „ARA” Kutno ul. Narutowicza 8 – Skarbnik Koła PZW METALURG.
Prace zostaną ocenione przez komisje konkursowe pod przewodnictwem wybitnych znawców plastyki i literatury, w skład komisji wchodzą również przedstawiciele Koła Nr 109 PZW „METALURG”.
Miejsce finału w Kutnie w dniu 22 kwietnia 2020 r.- lokalizację podamy
Godz. 8.50 – otwarcie finału oraz kwadrans o : wędkarstwie, ochronie dorzecza Ochni, bezpieczeństwo nad wodą.
9.40 – II śniadanie dla uczestników finału
10.00 – wręczenie wyróżnień połączone z występami artystycznymi dzieci i młodzieży
W imieniu inicjatorów serdecznie zapraszamy.

Wasze komentarze (0)