Konsultacje w Kole nr 109 PZW Kutno

Realizując uchwałę Walnego Zgromadzenia sprawozdawczo - wyborczego w zakresie sportu i rekreacji w roku 2022 przedstawiamy proponowany kalendarz imprez sportowych :mistrzowskich i towarzyskich celem zebrania ewentualnych uwag i nowych propozycji zadań. Uwagi proszę składać drogą elektroniczną na adres : kolo109@ompzw.pl lub na piśmie u Skarbnik Koła do dnia 7.01.22 r. godz. 13.00.
Wyciąg z protokółu nr 04/Kap.Sport/2021 z posiedzenia Kapitanatu Sportowego:
Zaproponowano następujące daty zawodów w roku 2022 :
Zawody zaliczane do klasyfikacji "Wędkarz Roku"2022 :
"Mistrzostwa podlodowe – jez. Skrzyneckie 30.01.22 r.
Zawody otwarcia sezonu – stawy Krzywie 24.04.22 r.
Mistrzostwa Morskie – Bałtyk lub zatoka pucka 22.05.22 r.
Mistrzostwa spławikowe – jez. Gopło 11.06.22 r. (amfiteatr)
Mistrzostwa gruntowe – jez. Gopło 12.06.22 r. (amfiteatr)
Mistrzostwa spinningowe – jez. Kromszewickie wrzesień/październik
Zawody zakończenia sezonu – rz. Skrwa Prawa / Radotki 10.12.22 r.
Zawody towarzyskie –
Podlodowe – jez. Przytomne – 5.02.22 r.
Morskie – Bałtyk – 20 i 21.05.22.
Gruntowe – rz. Wisła nr 5 – 16/17.07.22 r. – Dobrzyń n/ Wisłą
Gruntowe – rz. Wisła nr 5 – 14.08.22 r. – Tokary
Gruntowe – rz. Wisła nr 5 – 15.08.22 r. – Tokary
Zawody aktywu – spinning, spławik, grunt – jez. Kromszewice – termin do uzgodnienia
Obecny kol. Jan Błaszczyk poinformował, że zawody dla seniorów będą realizowane wg. planu, który zostanie ustalony i przedstawiony do zatwierdzenia przez Zarząd Koła.
Kol. Prezes poinformował, że Zarząd Koła będzie realizował zadania w zakresie sportu i rekreacji w porozumieniu z samorządem terytorialnym np. „Kutnowskie Dni Seniora”, zawody samorządowców, morskie mistrzostwa Kutna."
Wyciąg z protokółu nr 01/Kom.Egz./2021 z posiedzenia Komisji Egzaminacyjnej"
"Kol. Z. Gralewski przypomniał o tym, że są jeszcze przypadki braku aktualnych kart wędkarskich, których ważność upłynęła w roku 1998 r. Przedstawił pismo do OM PZW o proponowanym sposobie regulacji tej sprawy w Kole. OM PZW poinformował, że Koło może odstąpić od pobierania należności za przeprowadzenie egzaminu. Będzie wniosek na Zarządzie Koła o zastosowanie ulgi dla naszych Kolegów do końca 2022 r., tak aby mieli możliwość usunięcia nieprawidłowości."
Skarbnik Koła przyjmuje składki członkowskie na rok 2022.

Wasze komentarze (0)