Mirek Piątek odszedł na niebiańskie łowiska.

Z wielkim bólem informujemy, że odszedł na wieczne wędkowanie nasz nieodżałowany Kolega Mirosław Piątek lat 69.
Odznaczony : Złota odznaka PZW, Srebrna odznaka PZW, medal za zasługi dla rozwoju wędkarstwa.Rok wstąpienia do PZW – 1964 r.
Praca na rzecz i dobro PZW i pełnione funkcje :
V-ce Prezes Koła -1985 – 1988, Członek Komisji Rewizyjnej Okręgu Płockiego – 1984 – 1988, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Koła – 1989 –2020, wieloletni Przew. Komisji Egzaminacyjnej Koła, w latach 80 sędzia kl. podstawowej
Kol. Mirosław Piątek był aktywnym członkiem władz Koła od kilkudziesięciu lat. Wzorowo wywiązywał się z powierzonych mu zadań. Wkładał wiele pracy na rzecz Koła poprzez angażowanie się w realizację planów Koła. Wspierał Koło finansowo i aktywnie pozyskiwał sponsorów. Czynnie wspierał akcje niesienia pomocy osobom potrzebującym. Inicjator wielu pomysłów na rzecz rozwoju PZW. Użyczał swojej działki nad jeziorem i łodzi na realizację zadań Koła.  Bardzo aktywnie uczestniczy w pracach na rzecz stanicy w Kromszewicach. Przyczynił się do pozyskania wielu nowych członków z terenu powiatu Kutno. Dzięki jego pracy Koło poczyniło dalsze postępy w popularyzacji PZW w powiecie kutnowskim. Za działalność na rzecz PZW i tutejszego społeczeństwa wyróżniany nagrodami Prezydenta Kutna i Starosty Kutnowskiego. Przykładny wędkarz, wielokrotny mistrz Koła. Osoba powszechnie lubiana i szanowana. Pomysłodawca i inicjator „Karczm Piwnych Odlewniczych i Wędkarskich”.
Nagrodzony najwyższym wyróżnieniem w Kole - Pucharem “ECCE HOMO Caritate et Justicia”-2012 r.
Absolwent Politechniki Łódzkiej wydz. Mechaniczny. Wieloletni pracownik Zakładów Metalurgicznych Przemysłu Maszyn Rolniczych „AGROMET” w Sklęczkach, a następnie Odlewni Żeliwa w Kutnie. Kierownik Sekcji w Dziale Głównego Metalurga, a następnie Szef Kontroli Jakości – Pełnomocnik Zarządu ds. Zapewnienia Jakości. Za jego pracy w służbach kontroli jakości Odlewnia Żeliwa jako pierwsza w Polsce uzyskała certyfikat zapewnienia jakości ISO 9001.
Cześć Jego pamięci.