Mistrzostwa spławikowe i gruntowe Koła 109 Metalurg Kutno.

Działając na podstawie „Regulamin rozgrywania Zawodów Wędkarskich w Dyscyplinach Wędkarskich na czas stanu epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV 2, obowiązujący w Okręgu Mazowieckim Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie” pkt. 12 (Organizator i sędziowie zawodów mają obowiązek skrócenia czasu poświęconego na konieczne odprawy i podsumowania zwodów. Losowania sektorów oraz par obsad łodzi należy przeprowadzić wcześniej w oparciu o system komputerowy lub ręcznie przez wyznaczoną dwuosobową komisję organizatora :sędzia oraz osoba wyznaczona przez organizatora. Wyniki losowań należy opublikować w przeddzień zawodów na stronie internetowej organizatora).
Sędzia Wojciech Janczak i przedstawiciel organizatora Marek Grzybowski dokonali losowania sektorów w dniu 10.06. w siedzibie Koła :
Mistrzostwa Spławikowe 13.06.2020 r. dwu sektorowe i dwu turowe :
Sektor A I tura i sektor B II tura
Stasiak Zbigniew, Saczuk Przemysław, Śniecikowski Andrzej, Pierzchała Wojciech, Chrobot Sławomir, Chmiel Rafał, Cieślak Roman, Saczuk Stanisław, Abramowicz Bogdan, Gralewski Zbigniew, Zdziarski Krzysztof
Sektor B I tura i sektor A II tura
Rusinkiewicz Tomasz, Książek Łukasz, Sójecki Tomasz, Derej Mikołaj, Włodarski Maciej, Majtczak Paweł, Błaszczyk Jan, Łukasiak Michał , Gralewski Marek, Grzybowski Marek, Wawrzyńczak Rafał.
Kolejność nazwisk jest jednocześnie kolejnością losowania stanowisk w I turze, w II turze kolejność losowania w odwrotna.
Mistrzostwa fedderowe – 14.06.2020 r. jedno sektorowe i jedno turowe.
Obiad po zawodach w restauracji „Magdalenka” Kruszwica – sobota i zajazd ”Łokietek” Płowce - niedziela. Bony zostaną wydane na odprawie. Prosimy zabrać własne wyżywienie i napoje na czas zawodów. Dojazd i zakwaterowanie we własnym zakresie.
Bezwzględny obowiązek posiadania maseczek ochronnych lub przyłbic i stosowanie ich zgodnie z wymogami sanitarnymi obowiązującymi w okresie panowania pandemii wirusa SARS-CoV 2 i przepisami OM PZW. Organizator zapewni środek dezynfekujący do rąk, wskazane posiadanie własnego środka oraz rękawic jednorazowych ochronnych.
Puchary i nagrody będą do odebrania w biurze Koła w ustalonym indywidualnie terminie.
Uwaga :nie stosowanie się do wymogów ww. regulaminu skutkuje natychmiastowym usunięciem z zawodów bez żadnego ostrzeżenia.
W załączeniu regulamin oraz na stronie OM PZW.

Załącznik: https://ompzw.pl/files/filesfile/1/file-5541.pdf

 

Wasze komentarze (0)