Może amatorski sport odżyje.

Szanowni Koledzy Seniorzy!
Czynimy starania aby rozpocząć wspólne wędkowanie. W dniu 28.04.br. na zbiorniku ZALEW wspólnie ze Stowarzyszeniem Wędkarskim "ZALEW" i przy wsparciu Prezydenta Miasta Kutno proponujemy organizację zawodów dla seniorów + 60 lat. Zawody na jedną wędkę spławikową o długości do 7 m. Zawody na żywej rybie. Komunikat pełen może sie ukazać w każdej chwili kiedy znikną ograniczenia. Zakładamy start ok. 25 osób.
Poniżej komunikat ZG PZW.
Informacja – dot. rozgrywania zawodów - komunikat Głównego Kapitanatu Sportowego przy ZG PZW
W związku z opublikowaniem w dniu 15 kwietnia 2021 r. poz. 700, Rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Główny Kapitanat Sportowy PZW informuje, że dodanie w w/w Rozporządzeniu zapisu w § 9 ust. 16a nie zmienia dotychczasowych ograniczeń w rozgrywaniu zawodów wędkarskich, co oznacza że do dnia 25 kwietnia 2021 r. rozgrywanie takich zawodów jest niezgodne z prawem.
W momencie ukazania się nowego Rozporządzenia w tej sprawie, niezwłocznie poinformujemy o wprowadzonych zmianach i ewentualnej możliwości rozgrywania zawodów wędkarskich, lub dalszym zakazie ich rozgrywania.
Jednocześnie informujemy, że do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy odpowiedzi na przesłane pisma do Kancelarii Prezydenta RP, Premiera Rady Ministrów i Ministerstwa Zdrowia w sprawie możliwości organizacji zawodów przez PZW.
Link do strony z komunikatem : https://www.pzw.org.pl/home/wiadomosci/2173/60/organizacja_zawodow_wedkarskich_do_25_kwietnia_2021_r.
Zdjęcie z archiwum.

Wasze komentarze (0)