Przypomnienie o zebraniu Koła 109

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO wyciąg - § 13
Członek Związku, z ograniczeniami wynikającymi z ustawy Prawo o stowarzyszeniach, ma prawo:
1) uczestniczyć w walnym zgromadzeniu koła;
2) wybierać i być wybieranym do władz i organów Związku na zasadach określonych w niniejszym Statucie;
5) otrzymywać i nosić odznaki Związku;
7) pełnić tylko jedną funkcję z wyboru we władzach albo organach Związku danego szczebla organizacyjnego
Przypominamy, że walne zgromadzenie sprawozdawczo – wyborcze odbędzie się w dniu 28.11.br. o godz. 10.00 – I termin, 10.15 – II termin w “Domu seniora” ul. Wyszyńskiego. Po zebraniu wspólny gorący posiłek.

Członkowie ustępującego Zarządu proszeni są na godz. 8.30 – przygotowanie sali i jej wystrój.

Wasze komentarze (0)