Kalendarz imprez sportowych

Plan zawodów w roku 2023

Koła nr 109 PZW „METALURG” Kutno

zatwierdzony na posiedzeniu Zarządu Koła – prot. Nr 2/2023 z dnia 6.02.23 r.

 

 1. Mistrzostwa podlodowe - styczeń – luty – Jez. Przytomne

 2. Towarzyskie zawody podlodowe - styczeń - luty – do ustalenia

 3. Towarzyskie zawody seniorów – metoda połowu dowolna – środy w okresie kwiecień – październik – terminy do ustalenia, Kromszewice

 4. Towarzyskie zawody otwarcia sezonu - 23 kwiecień – stawy nr 1 „Krzywie” Zgierz

 5. Weekend morski rodzin wędkarskich – 13 – 21 maj Jastrzębia Góra/Rewa

 1. Towarzyskie otwarte zawody morskie - 19 maj – Bałtyk, zatoka Pucka

 2. Otwarte morskie mistrzostwa Kutna - 20 maj – Bałtyk, zatoka Pucka

 3. Otwarte Morskie mistrzostwa Koła - 21 maj – Bałtyk, zatoka Pucka

 1. Zawody „Dzień dziecka” - 2 czerwiec – Kutno i okolica

 2. Weekend rodzin wędkarskich na Kujawach – 7 – 11.06.

 1. Towarzyskie otwarte zawody – 9 czerwiec - jez. Gopło, Kruszwica - Amfiteatr

 2. Mistrzostwa spławikowe Koła II turowe - 10 czerwiec - Jez. Gopło - Amfiteatr

 3. Mistrzostwa gruntowe Koła - 11 czerwiec – Jez. Gopło – Kruszwica -Amfiteatr

 1. Towarzyskie zawody spinningowe z brzegu – 16 lipiec – Skoki I

 2. Towarzyskie zawody spławikowo – gruntowe – czerwiec – do ustalenia miejsce zawodów i termin

 3. Towarzyskie nocne zawody gruntowe - 8 - 9 lipiec –Wisła nr 5, Tokary

 4. Towarzyskie otwarte zawody „Cud nad Wisłą” – gruntowe – 15 sierpień - Wisła nr 5, Tokary

 5. Towarzyskie zawody spinningowe z łodzi – 10 wrzesień, Rzeka Narew nr 7, Pogorzelec

 6. Towarzyskie zawody aktywu metoda dowolna - wrzesień – Jez. Kromszewice

 7. Mistrzostwa spinningowe z łodzi - 8 październik – Jez. Lucieńskie

 8. Towarzyskie zawody spławikowo – gruntowe - październik –do ustalenia miejsce zawodów i termin

 9. Towarzyskie zawody „Święto Niepodległości” – łowisko do ustalenia – 11 listopad

 10. Towarzyskie zawody zakończenia sezonu „Wigilia”- spławikowo - gruntowe – listopad/grudzień – do ustalenia miejsce zawodów i termin

 11. Towarzyskie zawody organizowane z samorządami gmin z terenu naszego działania

 12. Zawody OM PZW, Klubu Seniorów OM PZW

 13. Zawody innych Kół i organizacji wędkarskich - wg zaproszenia

 14. Wycieczki wędkarskie - do ustalenia wg zgłaszanych propozycji

 15. Zawody do klasyfikacji GP’2023 – pozycja nr 1, 4 , 5c , 7b , 7c , 14 , 17

Terminy oraz miejsca mogą ulec zmianie z przyczyn losowych. Decyzja Zarządu po zasięgnięciu opinii Kapitanatu Sportowego. Zawody mistrzowskie w oparciu o regulaminy zawodów ZG PZW, zawody towarzyskie w oparciu o regulamin zawodów w Kole.

          Kapitanat Sportowy                 Zarząd Koła

 

Plan pracy koła uchwalony na zebraniu sprawozdawczym

w dniu 30.12.2022 r. na rok 2023

 1. Realizacja planu imprez sportowych w wędkarstwie spławikowym, gruntowym, podlodowym, morskim oraz spinningu zgodnych z zatwierdzonym planem w zakresie organizacji sportu i rekreacji. Prowadzenie klasyfikacja na wędkarza roku 2023.

 2. Wystąpienie do OM PZW i ZG PZW o odznaczenia i wyróżnienia odznakami aktywnych członków Koła oraz dla osób nas wspierających.

 3. Współpraca z władzami Okręgu Mazowieckiego PZW w Warszawie w zakresie realizacji celów statutowych związku wędkarskiego, w tym praca z seniorami.

 4. Utrzymanie grupy aktywnych seniorów w Wędkarskim Klubie Seniora OM PZW i wspieranie ich działań na rzecz aktywności prozdrowotnej ogółu seniorów Koła.

 5. Zorganizowanie spotkania z okazji „Tydzień czystości wód” dla seniorów połączone z pracami na rzecz czystości środowiska. Bieżące utrzymanie porządku stanicy i wybrzeża przy miejscu cumowania łodzi.

 6. Utrzymywanie stałego kontaktu z władzami samorządu i radnymi: powiatowego, miejskiego i gmin wiejskich. Bieżący kontakt w Posłami i Senatorami naszego okręgu wyborczego. Organizacja zawodów dla samorządowców, Kół PZW oraz innych organizacji wędkarskich.

 7. Organizacja wyjazdu na zawody rangi krajowej lub okręgowej w celu podnoszenia kwalifikacji oraz w zakresie podnoszenia poziomu organizacji zawodów sportowych.

 8. Praca z młodzieżą szkół podstawowych z terenu powiatu kutnowskiego. Wspomaganie inicjatyw młodzieżowych i dzieci w zakresie tematyki wędkarskiej i ekologicznej. Organizacja egzaminów na kartę wędkarską przy wsparciu władz gminy Strzelce.

 9. Współpraca z organizacjami wędkarskimi w zakresie rozwoju i propagowania sportu wędkarskiego wśród dzieci, młodzieży i seniorów.

 10. Przeprowadzić nabór do grupy SSR przy Staroście Kutnowskim.

 11. Bieżący kontakt z podmiotami gospodarczymi w zakresie uzyskiwania środków wspomagających realizację naszych zadań.

 12. Bieżące utrzymywanie i aktualizowanie strony internetowej Koła w ramach stron OM PZW w zakresie podawania do wiadomości publicznej informacji o działalności wędkarskiej.

 13. Współpraca z Gospodarstwami Rybackimi we Włocławku i Kruszwicy.

 14. Bieżące naprawy domków, budynku gospodarczego oraz utrzymanie we właściwym stanie terenów zielonych w Kromszewicach.

 15. Bieżąca naprawa i konserwacja posiadanego sprzętu..

 16. Organizowanie innych form spotkań integracyjnych tj. Karczma Piwna, spotkania rodzin wędkarskich, spotkania z zaprzyjaźnionymi firmami.

 17. Zobowiązuje się V – ce Prezesa ds. Sportu i Kapitanat Sportowy do opracowania zmian w regulaminie wędkarskich zawodów Koła i po ich zatwierdzeniu przez Zarząd Koła skierować do zatwierdzenia na następnym zebraniu sprawozdawczym.

 18. Przeprowadzenie walnego zebrania sprawozdawczego członków Koła w terminie uwzględniającym wytyczne władz ZG i OM PZW.

 

Odpowiedzialni :

- za utrzymanie, remont i konserwację posiadanego majątku – V-ce Prezes Koła do spraw gospodarczych

- pozostałe punkty członkowie Zarządu Koła wg przydziału.

Za Zarząd

Prezes Koła

 

Zbigniew Gralewski