Kalendarz imprez sportowych

Plan imprez sportowych Koła nr 109 PZW „Matalurg” Kutno na rok 2022

 1. Mistrzostwa podlodowe - styczeń – luty

 2. Wyjazd na zimowo-wiosenne wędkowanie – styczeń – kwiecień

 3. Zawody otwarcia sezonu – kwiecień – maj

 4. Zawody morskie ,, Belona” – maj

  - zawody morskie ,,Surfcasting” – maj lub wrzesień

 5. Zawody dla Kadetów – Dzień Dziecka – czerwiec

 6. Mistrzostwa spławikowe – czerwiec

 7. Mistrzostwa gruntowe – feeder – czerwiec – sierpień

  8. Wyjazd na letnie wędkowanie – maj – sierpień

  9. Mistrzostwa spinningowe – wrzesień – październik

  10. Wyjazd na jesienne wędkowanie – wrzesień – grudzień

  11. Zawody na zakończenie sezonu – listopad – grudzień

  12. Udział w zawodach organizowanych przez Zarząd Okręgu oraz w zawodach, imprezach

  zapraszających kół PZW i organizacji wędkarskich

  13. Inne imprezy sportowo-rekreacyjne organizowane przez Koło nr 109

  14. Kontynuacja klasyfikacji Wędkarza Roku 2022 Koła nr 109

  15. Zawody GP z pozycji 1,3,4,6,7,9,11 zaliczane do klasyfikacji Wędkarza Roku 2022 Koła nr 109

  PZW Metalurg Kutno

  16. Terminy zawodów -imprez sportowych będą uzgadniane i wyznaczane przez

  kapitanat sportowy z uzgodnieniem władz zarządu kola nr 109

  17. Podawanie terminów i dat odbycia zawodów –imprez sportowych będzie wyznaczana

  i podawana na bieżąco według możliwości ich odbycia w danym dniu.

                                                                                       Kapitanat sportowy

 

Plan pracy Koła nr 109 PZW „Metalurg” Kutno na rok 2022

 1. Realizacja planu imprez sportowych w wędkarstwie spławikowym, podlodowym, morskim oraz spinningu zgodnych z zatwierdzonym planem w zakresie organizacji sportu i rekreacji.

 2. Organizacja rodzinnych weekendów sportowo – rekreacyjnych.

 3. Uczczenie 45 – lecia Koła : zawody, imprezy rekreacyjne, zajęcia z młodzieżą, itp.

 4. Współpraca z władzami Okręgu Mazowieckiego PZW w Warszawie w zakresie realizacji celów statutowych związku wędkarskiego, w tym praca z seniorami.

 5. Wspieranie grupy aktywnych seniorów w Wędkarskim Klubie Seniora i wspieranie ich działań na rzecz aktywności prozdrowotnej.

 6. Zorganizowanie spotkania z okazji „Tydzień czystości wód” połączone ze sprzątaniem akwenów PZW i zawodami z wykorzystaniem haczyków bezzadziorowych

 7. Utrzymywanie stałego kontaktu z władzami samorządu terytorialnego : powiatowego, miejskiego i gmin wiejskich. Udział w wydarzeniach patriotycznych.

 8. Organizacja wyjazdu na zawody rangi krajowej lub okręgowej w celu podnoszenia kwalifikacji oraz w zakresie podnoszenia poziomu organizacji zawodów sportowych.

 9. Praca z młodzieżą szkół podstawowych i ponad podstawowych z terenu powiatu kutnowskiego. Wspomaganie inicjatyw młodzieżowych i dzieci w zakresie tematyki wędkarskiej i ekologicznej. Organizacja egzaminów na kartę wędkarską przy wsparciu władz samorządowych. Warunek poprawa stanu epidemiologicznego COVID

 10. Współpraca z organizacjami wędkarskimi w zakresie rozwoju i propagowania sportu wędkarskiego.

 11. Bieżący kontakt z podmiotami gospodarczymi w zakresie uzyskiwania środków wspomagających realizację naszych zadań.

 12. Współpraca z Gospodarstwami Rybackimi we Włocławku i Kruszwicy.

 13. Bieżące naprawy domków, budynku gospodarczego oraz utrzymanie we właściwym stanie terenów zielonych w Kromszewicach. Dokończenie remontu elewacji domków.

 14. Powołanie zespołu do opracowania zakresu prac w celu podniesienia standardów wnętrz domków : węzeł wod-kan , zmiana wyposażenia, odnowienie urządzeń itp.

 15. Bieżąca naprawa i konserwacja posiadanego sprzętu..

 16. Organizowanie innych form spotkań integracyjnych tj. Karczma Piwna, spotkania rodzin wędkarskich, spotkania z zaprzyjaźnionymi firmami.

 17. Przeprowadzenie zebrania sprawozdawczego członków Koła.

 

Odpowiedzialni :

 • za utrzymanie, remont i konserwację posiadanego majątku – V-ce Prezes Koła do spraw gospodarczych oraz Gospodarz Koła

 • pozostałe punkty członkowie Zarządu Koła wg przydziału.

                                                                                   Za Zarząd

                                                                                 Prezes Koła

                                                                            Zbigniew Gralewski