Akcja Koła 109 na rzece Ochni

W dniu 12.08.2022 r. o godz. 14.20 przedstawicielka Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” Nadzór Wodny w Kutnie powiadomiła o śniętych rybach na rzece Ochni w okolicach Łęk Kościelnych, która jest dopływem rzeki Bzury. Jednocześnie zwróciła się z prośbą o pomoc w odłowieniu śniętych ryb. Rozpoczęliśmy natychmiastowe działania i skierowano do pomocy kol. Tomasza Sójeckiego – członka Koła. W między czasie uzgodniłem z „Wody Polskie”, że oni biorą na siebie przekazanie odłowionych ryb do utylizacje do atestowanego przedsiębiorstwa utylizacji.
Kol. Tomek udał się na wspomniany odcinek rzeki i odłowił śnięte ryby, które przekazał przedstawicielce Nadzoru Wodnego w Kutnie.
O godz. 16.01. przedstawicielka Wód Polskich poinformowała o zakończenia akcji.
Koszty związane w udziale w akcji pokryje Koło ze środków na ochronę wód. Praca kol. T. Sójeckiego jest wkładem osobowym wymienionego na rzecz Polskiego Związku Wędkarskiego.