Plan pracy 2021 -projekt Koła 109

PROJEKT na 2021 - Plan pracy Koła nr 109 PZW „Metalurg” Kutno uchwalony na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w dniu..2021 r.
1.Realizacja planu imprez sportowych w wędkarstwie spławikowym, podlodowym, morskim oraz spinningu zgodnych z zatwierdzonym planem w zakresie organizacji sportu i rekreacji.
2.Pomoc w ramach możliwości Koła dla wędkarzy i ich rodzin zagrożonych w okresie pandemii COVID-19.
3.Współpraca z władzami Okręgu Mazowieckiego PZW w Warszawie w zakresie realizacji celów statutowych związku wędkarskiego, w tym praca z seniorami.
4.Utrzymanie grupy aktywnych seniorów w Wędkarskim Klubie Seniora i wspieranie ich działań na rzecz aktywności prozdrowotnej.
5.Zorganizowanie spotkania z okazji „Tydzień czystości wód” dla seniorów połączone z pracami na rzecz czystości środowiska.
6.Utrzymywanie stałego kontaktu z władzami samorządu terytorialnego : powiatowego, miejskiego i gmin wiejskich.
7.Organizacja wyjazdu na zawody rangi krajowej lub okręgowej w celu podnoszenia kwalifikacji oraz w zakresie podnoszenia poziomu organizacji zawodów sportowych.
8.Praca z młodzieżą szkół podstawowych i ponad podstawowych z terenu powiatu kutnowskiego. Wspomaganie inicjatyw młodzieżowych i dzieci w zakresie tematyki wędkarskiej i ekologicznej. Organizacja egzaminów na kartę wędkarską przy wsparciu władz samorządowych gminy Kutno, Nowe Ostrowy i Strzelce oraz miasta Kutno.
9.Współpraca z organizacjami wędkarskimi w zakresie rozwoju i propagowania sportu wędkarskiego wśród dzieci, młodzieży i seniorów.
10.Ciągły kontakt z podmiotami gospodarczymi w zakresie uzyskiwania środków wspomagających realizację naszych zadań.
11.Bieżące utrzymywanie i aktualizowanie stron internetowych Koła w zakresie podawania do wiadomości publicznej informacji o działalności wędkarskiej.
12.Współpraca z Gospodarstwami Rybackimi we Włocławku i Kruszwicy.
13.Bieżące naprawy domków, budynku gospodarczego oraz utrzymanie we właściwym stanie terenów zielonych w Kromszewicach.
14.Bieżąca naprawa i konserwacja posiadanego sprzętu i łodzi.
15.Organizowanie innych form spotkań integracyjnych tj. Karczma Piwna, spotkania rodzin wędkarskich, spotkania z zaprzyjaźnionymi firmami.
16.Przeprowadzenie walnego zebrania wyborczo – sprawozdawczego członków Koła w terminie uwzględniającym stan epidemiologiczny w Polsce i wytyczne władz ZG i OM PZW.
Odpowiedzialni :
za utrzymanie, remont i konserwację posiadanego majątku – V-ce Prezes Koła do spraw gospodarczych
pozostałe punkty członkowie Zarządu Koła wg przydziału.
Zdjęcia z archiwum.

Wasze komentarze (0)