Wspierajmy się.

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy.
W związku z zagrożeniem koronawirusem odwołuję posiedzenia Zarządu Koła i innych organów statutowych do odwołania. Nie realizujemy planu imprez sportowych i rekreacyjnych. Natomiast prowadzimy działania na rzecz zaplanowanych działań w miesiącu kwiecień i następnych abyśmy mogli je realizować po ustąpieniu zagrożeń. Realizuje nasze zobowiązania. Pozostajemy w stałym kontakcie z Zarządem i biurem OM PZW w sprawach bieżących. Składki członkowskie opłacamy tylko w uzgodnieniu ze Skarbnik Koła.
Wszelkie uzgodnienia będziemy prowadzili drogą elektroniczną i telefoniczną.
W przypadku gdyby, któryś z wędkarzy Koła lub byłych członków (emerytów, rencistów) był w trudnej sytuacji (samotność, bezradność, ciężka choroba) proszę o natychmiastowe poinformowanie Prezesa lub Skarbnika Koła aby uruchomić niezbędną pomoc jaką może zaoferować Koło np. zakupy, odbiór recept, wystąpienie do organizacji pomocowych podległych samorządom, informowanie służby zdrowia.
Telefony : Prezes – 531 373 202, Skarbnik – 500 173 151

Wasze komentarze (0)